Zajęcie pasa drogowego na imprezy plenerowe zawieszone do odwołania

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuję, że z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne w kraju i niejednoznaczne prognozy dotyczące rozwoju tego zjawiska w kolejnych tygodniach oraz w ślad za rządowymi zaleceniami o utrzymywaniu dystansu społecznego w przestrzeni publicznej – do odwołania zawieszone zostaje wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zajęcia pasa drogowego na użytek organizacji imprez plenerowych. O ewentualnym wznowieniu procedury poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Wstrzymanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że ze względu na zagrożenie epidemiczne na terenie miasta Częstochowy wstrzymuje się do odwołania wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, w celu organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, jarmarków, itp. wydarzeń plenerowych.

Godziny przyjmowania interesantów 24 i 31 grudnia

Informujemy, że 24 grudnia 2019r. petenci Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie ze wszelkimi sprawami urzędowymi będą obsługiwani przez pracowników w godzinach 7:30 – 13:30. Natomiast z uwagi na zewnętrzne procedury bankowe i informatyczne dn. 31 grudnia wspomniana obsługa będzie możliwa w godzinach 7:30 – 12:00, a obsługa kasowa w godzinach 7:30 – 10:00.

Praca urzędu w okresie świąteczno – noworocznym

W związku z zapewnieniem w dni robocze w okresie świąteczno – noworocznym prawidłowego funkcjonowania pracy urzędu we wszystkich wydziałach naszej jednostki oraz w celu zapewnienia sprawnego wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników i obsługi mieszkańców informujemy, że dokonana zostanie zamiana pracy godzin wtorkowych na piątkowe i odwrotnie - zgodnie z poniższym zestawieniem:

  • 24.12.2019r. (wtorek) praca od godz. 7:30 do godz. 13:30
  • 27.12.2019r. (piątek) praca od godz. 7:30 do godz. 16:00
  • 03.01.2020r. (piątek) praca od godz. 7:30 do godz. 16:00

Ponadto wyznaczeni pracownicy będą pełnić dyżury we wskazane piątki (zamiast zwyczajowych wtorków) zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez kierowników wydziałów MZDiT w dniach: 27.12.2019r. i 3.01.2020r. do godz. 17.

Wróć do początku strony