Utrzymanie strategicznego znaczenia al. Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju

10 maja 2023 roku przedstawiciele Miasta Częstochowa i Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) działającej na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Utrzymanie strategicznego znaczenia al. Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju”. Dofinansowanie zostało uzyskane w  konkursie organizowanym przez Komisję Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2).  Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 14 315 921,00 euro, a uzyskane dofinansowanie wynosi: 7 157 960,00 euro.

Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie

 W dniu 06.06.2019 r. Gmina Miasto Częstochowa podpisała umowę o dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie” nr POIS.02.01.00    -00-0004/18-00. W dniu 20.06.2021 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie rozszerzający zakres rzeczowy inwestycji o prace związane z budową odwodnienia ulicy Traugutta. Dnia 22.06.2023 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie uwzgledniający zakres rzeczowy dotyczący przebudowy oraz budowy odwodnienia Alei Wojska Polskiego DK 1 (obecnie DK 91).

Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa

Informacje ogólne:

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Warszawie, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt jest dofinansowany z Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla miast Działanie: 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących
w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

Wróć do początku strony