Utrzymanie strategicznego znaczenia al. Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju

10 maja 2023 roku przedstawiciele Miasta Częstochowa i Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) działającej na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Utrzymanie strategicznego znaczenia al. Wojska Polskiego w Częstochowie dla obronności kraju”. Dofinansowanie zostało uzyskane w  konkursie organizowanym przez Komisję Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2).  Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 14 315 921,00 euro, a uzyskane dofinansowanie wynosi: 7 157 960,00 euro.

Wróć do początku strony