Trwa sprawdzenie natężenia ruchu i nośności dróg w mieście

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie realizuje zadanie w ramach, którego sprawdzane jest natężenie i parametry nośności dróg pozostających w zarządzie miejskim. Badanie obejmuje ulice o kategoriach dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych Częstochowy. Do poznania części parametrów konieczne jest użycie maszyny o ciekawie brzmiącej nazwie „ugięciomierz dynamiczny”, dzięki niemu poznamy wartości określające nośność poszczególnych arterii. Badane będzie też natężenie ruchu. W związku z powyższym do 10.12.2023r. w przestrzeni miejskiej, w granicach pasów drogowych funkcjonować będzie 125 kamer rejestrujących natężenie ruchu. Urządzenia nie dokonują żadnych innych pomiarów, w tym nie rejestrują prędkości, ani nie spełniają żadnych dodatkowych funkcji. Kamery w niektórych miejscach znajdują się na średnich wysokościach, dlatego prosimy o to by nie ingerować w ich pracę, obraz ani zasilanie, bowiem parametry, które uzyskamy dzięki ich pracy będą wykorzystane z korzyścią dla całego układu drogowego w naszym mieście na przyszłość. Badania wykonuje firma SCANLASER-PRACOWNIA BADAŃ I TECHNIK POMIAROWYCH SP. Z O. O. z Tarnowa wyłoniona w postępowaniu przetargowym. W tym samym czasie będzie jeździł samochód z przyczepą pomiarową, który będzie prowadził badania nośności metodą FWD.

Zaczynamy „Akcję zima” – noga z gazu!

Zaczynamy „Akcję zima” – noga z gazu!

W ślad za niekorzystnymi prognozami pogody, które meteorolodzy przekazali dla naszego regionu, Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie po raz pierwszy w tym sezonie jesienno – zimowym powołuje gotowość do podjęcia czynności związanych z zimowym oczyszczaniem miasta. Od godz. 14 w piątek powołana została 50% gotowość, co oznacza postawienie na nogi połowy stanu osobowego wraz ze specjalistycznym sprzętem firmy wykonawczej. Jest to de facto rozpoczęcie tegorocznej „Akcji zima” w naszym mieście. Podobnie jak w latach ubiegłych za zimowe i letnie utrzymanie odpowiadać będzie firma Pre Zero. Z wykonawcą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została w ostatnich dniach podpisana nowa, 3 letnia umowa na świadczenie tej specjalistycznej usługi. W efekcie powołanego dziś „alertu” 11 jednostek ciężkiego sprzętu pozostanie w gotowości do wyjazdu na nasze ulice w przypadku załamania się aury.

Z uwagi na utrzymujące się modyfikacje w organizacji ruchu w różnych częściach miasta, należy spodziewać się, że specjalistyczny sprzęt firmy wykonawcy będzie podobnie jak w ubiegłym roku dokonywać także działań profilaktycznych. W praktyce oznacza to, że np. posypywanie ulic przy zapowiedziach wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, w godzinach porannych czy popołudniowych szczytów, będzie następowało prewencyjnie, z wyprzedzeniem, jeszcze przed wystąpieniem opadów atmosferycznych; tak by nawierzchnie ulic przygotowane były na czas zwiększonego ruchu i zamarzające opady. Może się wiec zdarzyć się, że pługopiaskarki będą jeździć po mieście przy dodatniej i słonecznej aurze przygotowując bezpieczny przejazd mieszkańcom w obliczu prognozowanego załamania pogody. W efekcie przewidywanego pogorszenia warunków meteorologicznych (w zależności od potencjalnej intensywności zjawisk) powoływana będzie gotowość do działania w wymiarze zaangażowania 50% lub 100% floty specjalistycznego sprzętu firmy wykonawcy zimowego oczyszczania miasta. Przypominamy, że w przypadku wystąpienia opadów śniegu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi drogi muszą być oczyszczone od najpóźniej od 4 do 6 godzin po ustaniu opadów. W praktyce odbywa się to na drogach pozostających w stałym utrzymaniu o wiele szybciej. Pamiętajmy też, że za utrzymanie chodników przylegających bezpośrednio do posesji odpowiadają zarządcy lub administratorzy posesji na fragmentach na wysokości danej posesji. Przeciwnie jest z tymi oddzielonymi pasem zieleni, które pozostają w gestii służb miejskich.

Za zimowe utrzymanie miasta na zlecenie częstochowskiego MZD oprócz 21 zestawów ciężkich pługopiaskarek odpowiadać będzie m.in.: 16 samochodów z samymi pługami (do wykorzystania przy intensywnych opadach śniegu), 5 ciągników z rozrzutnikami i pługami, po 2 sztuki – ładowarek, pługów wirnikowych i odśnieżarek ręcznych; na mieście ustawionych zostanie 50 skrzyń z piachem. Oprócz kierowców pojazdów, do prac ręcznych wykonawca powoła sztab pracowników fizycznych. W kilku lokalizacjach rozstawione zostaną też płoty przeciwśnieżne. Zabezpieczonych zostało 8 tys. ton soli, 2 tys. ton piachu i 100 ton chlorku wapnia. W utrzymaniu MZD pozostaje blisko 660 km ulic na terenie miasta Częstochowy z przejściami dla pieszych i część przylegających doń chodników oraz obiekty mostowe, kładki czy przejścia podziemne.

Zimowe oczyszczanie miasta jest zadaniem kosztownym. Jednorazowy przejazd samymi tylko ulicami miasta pełnego zestawu pługopiaskarek to koszt przekraczający 130 tys. zł brutto (wzrost kosztów o ok. 30% rok do roku). Wartość całej „Akcji zima” będzie można więc oszacować po wykonaniu i zbilansowaniu pełnej usługi, której koniec przewidziany jest na 31 marca przyszłego roku. Zadanie realizowane jest w ramach, wspomnianej, nowej trzyletniej umowy na letnie i zimowe utrzymanie miasta opiewającej łącznie na ponad 44 mln zł (kwota łączna za 3 lata usługi w ramach akcji zima i lato).

Uważajcie na drodze!

Trwa przygotowanie terenu - start budowy 1 maja do Krakowskiej w tym roku

Trwa przygotowanie terenu - start budowy 1 maja do Krakowskiej w tym roku

Po przejęciu obiektów i pomyślnym przeprowadzeniu procesów wywłaszczeniowych wykonawca budowy przedłużenia ul. 1 maja do ul. Krakowskiej w Częstochowie przystąpił do prac przygotowawczych na placu budowy. Ograniczone do niezbędnego minimum rozbiórki pozwolą na rozpoczęcie właściwych prac budowlanych jeszcze w tym roku. Początek wspomnianych przygotowań osobiście nadzorował w terenie prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. Towarzyszyła mu dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, Joanna Holi – Sosnowska oraz inspektorzy nadzoru, którzy zdali raport ze sfinalizowania procedur przejęcia terenu i infrastruktury pod inwestycję. Przypomnijmy, że budowa przedłużenia ul. 1 maja do ul. Krakowskiej u jej zbiegu z ul. ks. Wróblewskiego jest jedną z najbardziej strategicznych inwestycji drogowych, na które czekali mieszkańcy Częstochowy. Budowa zmieni bowiem i usprawni układ komunikacyjnych miasta.

- To strategiczne zadanie pozwoli na odciążenie m.in. alei Najświętszej Maryi Panny oraz alej: Wolności i Niepodległości, będzie też komfortowym połączeniem międzydzielnicowym. Budowa przedłużenia ul.1 maja do ul. Krakowskiej wraz z obiektem mostowym da nam alternatywną przeprawę przez tory kolejowe dzielące nasze miasto. Trzeba tę inwestycję uznać za jeden z najistotniejszych elementów modernizacji układu komunikacyjnego w mieście, którą staramy się konsekwentnie realizować w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie  – mówi prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Na etapie projektowania przyszła budowa, jej charakter i przebieg były szeroko konsultowane z mieszkańcami, dlatego finalnie udało się wypracować optymalny kształt inwestycji wraz z obiektem mostowym nad torami kolejowymi. Rozwiązania projektowe zminimalizowały ingerencję w istniejącą zabudowę, zarówno tę mieszkaniową, jak i w kompleks będący historyczną spuścizną cywilizacji przemysłowej naszego miasta.  Do przygotowania terenu pod budowę konieczne jest rozebranie 25 budynków o charakterze handlowo usługowym, magazynowym, mieszkalnym i gospodarczym. Obiekty zlokalizowane są w przyszłym śladzie drogi przy adresach: 1 maja, Krakowska, Stawowa, Mała oraz przy al. Wolności i Rondzie Mickiewicza. Właścicielom lokali i budynków wypłacane są należne odszkodowania, a lokatorom zapewniono mieszkania zamienne.

Przedłużenie ul. 1 maja będzie miało charakter drogi powiatowej. Zadaniem wykonawcy jest wybudowanie połączenia komunikacyjnego o długości 1,2 km od ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic: Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Droga wyposażona zostanie w ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych. Nad torami kolejowymi powstanie wiadukt drogowy - z pełną infrastrukturą drogową, rowerową i dedykowaną pieszym (obecnie jest tam tylko kładka dla pieszych). Ponadto w ramach prac zaplanowano przebudowę ronda Mickiewicza oraz skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. ks. Wróblewskiego. Powstaną też ekrany akustyczne. Realizacją prac zajmuje się wyłoniona w przetargu firma wykonawcza Primost Południe z Będzina. Zadanie kosztować będzie ponad 94,7 mln zł. Niemal 60 mln zł zostało pozyskane z programu inwestycyjnego Polski Ład, a pozostała kwota, ok. 35 mln zł to wkład własny ze środków budżetu miasta Częstochowy. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 28 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Umowny termin zakończenia prac to październik 2025 roku. O kolejnych, ważnych elementach związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji, jak i rozpoczęciem się właściwych prac budowlanych, poinformujemy w odrębnych komunikatach z wyprzedzeniem.

Trwa przygotowanie terenu - start budowy 1 maja do Krakowskiej w tym roku Show Gallery

Jak będziemy poruszać się w obrębie nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie? Sprawdźcie!

Na budowie nowej al. Wojska Polskiego (DK-91) w Częstochowie trwają intensywne prace. Konsorcjum wykonawcze szacuje zaawansowanie robót na ponad 90% wykonania zakresu. Aktualnie na budowie codziennie zaangażowanych jest ok. 500 osób, pracowników firm wykonawczych i podwykonawczych. Zgodnie z zapowiedziami nowa, częstochowska „gierkówka” zostanie oddana do użytku mieszkańcom naszego miasta do końca tego roku.

Organizacja ruchu przy częstochowskich cmentarzach

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały w środę 1 listopada 2023 r. od godz. 6.00 do godz. 21.00.

Dodatkowo:
• ruch jednokierunkowy na odcinku Promenady im. Cz. Niemena od ul. Rolniczej do ul. Brzeźnickiej (cmentarz „Kule”) będzie obowiązywał od piątku, 27 października 2023 r. od godz. 08:00 do wtorku 1 listopada 2023 r. do godziny 20:00;
• ruch jednokierunkowy na ul. Rolniczej będzie obowiązywał od wtorku31 października 2023 r. od godz. 14:00 do środy 1 listopada 2023 r. do godziny 20:00;
• w rejonie cmentarza przy ul. Zbawiciela zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od wtorku 31 października 2023 r. od godz. 06:00 do środy 1 listopada 2023 r. do godz. 20:00;
• w rejonie cmentarza przy ul. Białostockiej zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od wtorku 31 października 2023 r. od godz. 12:00 do środy 1 listopada 2023 r. do godz. 20:00.

 

Cmentarz przy ul. Św. Rocha

• Wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy, ks. Kubiny. Powrót- ul. św. Jadwigi.
• Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego – wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską.
• Przełożenie ruchu tranzytowego – droga DK-46 (wyłączona z ruchu ul. św. Jadwigi), z kierunku od Opola ruch będzie się odbywał ulicami: Główną, Tatrzańską, Lwowską, Dobrzyńską, Wręczycką do ul. Okulickiego. W kierunku do Opola od Warszawy ruch będzie się odbywał ulicami Jana Pawła II, Szajnowicza-Iwanowa, Okulickiego, Wręczycką, Dobrzyńską, Lwowską, Tatrzańską, Główną. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie się odbywał ulicami: św. Rocha, Wręczycką, Dobrzyńską, Lwowską, Tatrzańską. Główną.
• Parkowanie czasowo będzie możliwe na ul. św. Krzysztofa, na ul. św. Jadwigi między ul. Kubiny i ul. Wyszyńskiego i na istniejących w tym rejonie parkingach.

 

Cmentarz „Kule”
ulice: Rolnicza i Fieldorfa–„Nila”
• wyłączone z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) będą następujące odcinki ulic:
- ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej do ul. Cmentarnej ,
- ul. Wały Dwernickiego od ul. Cmentarnej do ul. Fieldorfa – Nila
- ul. Cmentarna od ul. Tartakowej do bramy cmentarza.
·Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą począwszy od ul. Dekabrystów, dalej Promenadą Niemena, skąd będzie można wyjechać w lewo ul. Brzeźnicką do ul. Dekabrystów lub w prawo ul. Wańkowicza do alei Wyzwolenia
·Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na
ul. Fieldorfa – Nila na odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza

Cmentarz „Błeszno”
ulice: Palmowa i Bohaterów Katynia
• Ul. Palmowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.
• Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia od skrzyżowania z ul. Limbową do skrzyżowania z ul. Bienia. Ponadto ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Osikowej (wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).
• Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Bohaterów Katynia, gdzie czasowo nie będą dostępne pasy dla ruchu rowerowego.

Cmentarz Komunalny - ul. Radomska
Zmiany polegają na ograniczeniu parkowania na ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych parkingach oraz na jezdni po wschodniej stronie cmentarza.

 

Cmentarz „Stradom” - ul. Piastowska
Wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską (wjazd) do ul. Przestrzennej (wyjazd) z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej.

 

Cmentarz „Łojki” - ul. Zbawiciela
Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza i parkowania po prawej (wschodniej) stronie ulicy.

Na ulicach miasta w otoczeniu Cmentarzy, należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu. Prosimy użytkowników dróg o ostrożność, cierpliwość i przepraszamy za przejściowe utrudnienia.

pdfMapka906.62 KB

Kolejne lokalne ulice Częstochowy zyskują nową jakość - wizyta na budowach

Kolejne lokalne ulice Częstochowy zyskują nową jakość - wizyta na budowach

Grabówka, Kiedrzyn, Stradom to kolejne dzielnice, na terenie których realizowane są drogowe zadania lokalne w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie. Nowa nawierzchnia na odcinku ul. Gminnej już gotowa. Lada dzień finał robót na ul. Jemiołowej, a 18 listopada – na ul. Oficerskiej. Wszędzie tam odczujemy poprawę komfortu jazdy. Temat kluczowy, tym bardziej przed nadejściem okresu zimowego.

Podsumowanie zajęcia pasa drogowego w minionej kampanii wyborczej

Podsumowanie zajęcia pasa drogowego w minionej kampanii wyborczej

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w ramach zajęcia pasa drogowego do celów reklamowych w trakcie minionej kampanii wyborczej od wszystkich komitetów, które uzyskały decyzję zezwalającą na instalację swoich materiałów, uzyskano ponad 60 tys. zł z tytułu należnych opłat.

Szereg istotnych inwestycji na naszych drogach lokalnych w trakcie realizacji

Szereg istotnych inwestycji na naszych drogach lokalnych w trakcie realizacji

W ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie – oprócz dużych inwestycji drogowych – trwają obecnie prace na kilku odcinkach dróg lokalnych. Część z nich wizytował ostatnio prezydent miasta, Krzysztof Matyjaszczyk.  
W ostatnią fazę wchodzi przebudowa ul. Wyszyńskiego (na odcinku od ul. Św. Jadwigi do  ul. Podhalańskiej). Prace kosztują blisko 1,3 mln zł, a ich wykonawcą jest Drog-Bud. Po zerwaniu starej nawierzchni na całym ponad kilometrowym odcinku i ułożeniu nowych krawężników, na remontowanym odcinku pojawiła się już warstwa wiążąca nowej nawierzchni i układane są kolejne warstwy. W zakres zadania wchodzi także m.in. regulacja studzienek dla kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych, włazów kanalizacji sanitarnej i deszczowej; remont cząstkowy obramowania jezdni i chodników oraz nawierzchni z klinkieru drogowego, remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych, oczyszczanie i plantowanie poboczy, wykonanie trawników dywanowych oraz oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych.  Ulica w nowej odsłonie zostanie oddana do użytku najpóźniej w połowie września.
Na ul. Oficerskiej przebudowa drogi dotyczy odcinka od ul. Skrzetuskiego do ul. Łączności. Inwestycja polega na podniesieniu nośności konstrukcji jezdni w istniejącym pasie drogowym. Prace objęły część drogową oraz roboty związane z likwidacją rowów przydrożnych i budową odwodnienia, polegającego na podłączeniu wpustów deszczowych wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej, a także budowę 9 brakujących przyłączy kanału sanitarnego. Uzbrojenie sanitarne ma odbierać ścieki z przyległych do ulic posesji i odprowadzać je do istniejącej kanalizacji miejskiej. W efekcie prac powstaje jezdnia o szerokości 5,5 m i długości 528 m, chodnik o szerokości 2 m i długości ok.  155 m, a także pobocza. Po zakończeniu prac budowlanych teren przylegający do inwestycji zostanie odtworzony i uporządkowany. Wykonawcą inwestycji jest Rafalin z Blachowni, koszt zadania to niespełna 2 mln zł. Na Oficerskiej obecnie układane są pierwsze warstwy nawierzchni nowej jezdni. Jeszcze tej jesieni droga zostanie w pełni oddana do użytku mieszkańcom.
Nawierzchnia wiążąca pojawiła się już natomiast na przedłużeniu ul. Bienia (od ul. Bohaterów Katynia do ul. Rakowskiej). Wykonawcą jest firma Domax z Boronowa (koszt robót to 429 tys. zł), która za kilka dni układać będzie ścieralną nawierzchnię mineralno-bitumiczną. Prace przy budowie tego ważnego, drogowego łącznika dzielnicowego zostaną sfinalizowane do końca tego tygodnia.
Zakończyły się już prace związane z podniesieniem parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni  ul. Zamiejskiej, które były związane m.in. z wykonaniem podbudowy, regulacją studni i zaworów wodociągowych, ułożeniem nawierzchni mineralno- bitumicznej o powierzchni ok. 1,5 km2 oraz wykonaniem poboczy. Realizacją prac zajmował się także Rafalin z Blachowni (koszt to niespełna 0,5 mln zł).
W trakcie realizacji są obecnie w Częstochowie także roboty przy przebudowie ul. Gminnej (odcinek od firmy Włodar do ul. Dedala), wkrótce ruszą także prace związane z podniesieniem parametrów technicznych poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Jemiołowej, trwa przetarg na przebudowę ul. Sosnowej (gdzie planowana jest przebudowa jezdni, chodnika i miejsc postojowych), w przygotowaniu także remont ul. Rzemieślniczej. Niedawno zakończyła się natomiast inwestycja związana z budową odcinka ul. Sokolej.
Prezydent Częstochowy w czasie objazdu dzielnicowych inwestycji rozmawiał o postępach prac z przedstawicielami firm wykonawczych oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

 Przepraszamy za utrudnienia, budujemy dla Was!

Szereg istotnych inwestycji na naszych drogach lokalnych w trakcie realizacjiShow Gallery

Betonowy kolos przesuwany na budowie ul. Korfantego - wizytacja gospodarska

Betonowy kolos przesuwany na budowie ul. Korfantego - wizytacja gospodarska

Trzecia, największa inwestycja drogowa realizowana aktualnie na terenie naszego miasta w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie czyli przedłużenie ul. Korfantego do ul. Bugajskiej postępuje w imponującym tempie. Kolejnym, kluczowym momentem dla powodzenia prac jest nasunięcie obiektu mostowego na przerwę w nasypie kolejowym i technologiczne zintegrowanie go z infrastrukturą PKP. Z uwagi na ten proces w okresie 4-17 września zawieszony został ruch pociągów na tej trasie.

W czwartkowe popołudnie rozpoczął się skomplikowany proces przemieszczenia powstałego na terenie budowy obiektu we wspomniane, docelowe miejsce. Odbywa się to metodą ślizgową za pomocą systemu siłowników hydraulicznych. Obiekt przesuwa się z prędkością ok. 1,5 m na godzinę. W przeciągu kilkudziesięciu kolejnych godzin ważący niespełna 2 tys. ton kolos powinien skończyć swoją 68 metrową podróż, bo w takiej odległości od nasypu została wykonana konstrukcja obiektu na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku prefabrykacji. Konstrukcja oporowa została zamontowana na torze ślizgowym wraz z zestawem hydraulicznym. Siła pchająca została przekazana na konstrukcję betonową wiaduktu za pomocą specjalnie wykonanych odbojów, które mają za zadanie rozproszenie sił na większą powierzchnię konstrukcji. Początek tego skomplikowanego procesu wraz z przedstawicielami firmy wykonawcy i częstochowskiego MZD nadzorował wczoraj na placu budowy prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Inwestycja lepiej skomunikuje miasto z DK-46 w kierunku wschodnim, z gminami jurajskimi  wraz z infrastrukturą rowerową oraz poprawi obsługę terenów inwestycyjnych odciążając jednocześnie al. Pokoju. Wszystko wskazuje na to, że budowa zostanie ukończona dużo przed terminem umownym, który przewidziano na jesień 2024 roku. O kolejnych ważnych szczegółach budowy będziemy informować na bieżąco.

 Zakres prac przy budowie przedłużenia ul. Korfantego do ul. Bugajskiej w Częstochowie obejmuje:

• wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących w tym niezbędnych łączników i łącznic
• budowę obiektu kolejowego relacji Częstochowa – Kielce
• budowę obiektu drogowego w ciągu jednej z łącznic nad ciągiem pieszo – rowerowym
• budowę odwonienia
• przebudowę sieci: wodociągowej, gazowej itp.
• budowę pełnego oświetlenia drogowego
• przebudowę kanalizacji kablowej
• budowę kanału technologicznego
• budowę infrastruktury przystankowej
• zagospodarowanie zieleni

Realizacja zadania kosztuje 59 mln zł, z czego 30 mln zł stanowić będzie dofinansowanie uzyskane przez miasto z Funduszu Inwestycyjnego Polskiego Ładu, a pozostała kwota zostanie zabezpieczona ze środków własnych miasta. Wykonawcą prac jest firma Strabag. Przepraszamy za utrudnienia budujemy dla Was!

Koniec nocnych przerw w oświetleniu ulicznym na terenie miasta

Informujemy, że dobiega końca proces likwidacji czasowych wyłączeń oświetlenia ulicznego na terenie Częstochowy.

Wróć do początku strony