Jak będziemy poruszać się w obrębie nowej al. Wojska Polskiego w Częstochowie? Sprawdźcie!

Na budowie nowej al. Wojska Polskiego (DK-91) w Częstochowie trwają intensywne prace. Konsorcjum wykonawcze szacuje zaawansowanie robót na ponad 90% wykonania zakresu. Aktualnie na budowie codziennie zaangażowanych jest ok. 500 osób, pracowników firm wykonawczych i podwykonawczych. Zgodnie z zapowiedziami nowa, częstochowska „gierkówka” zostanie oddana do użytku mieszkańcom naszego miasta do końca tego roku.

Warto przypomnieć jak wyglądać będzie docelowa organizacja ruchu po udrożnieniu głównej arterii miasta dla ruchu w myśl pierwotnych założeń projektowych, jak i w ślad za odstępstwami od istniejących przepisów uzyskiwanymi ze strony właściwego ministerstwa w trakcie procesu inwestycyjnego. Były to procedury żmudne i długotrwałe, ale ich przeprowadzenia wymagał interes mieszkańców miasta. Jak informowaliśmy już w 2022 roku, w ich wyniku MZD uzyskał odstępstwa ministerialne, co umożliwiło przywrócenie w projekcie docelowych relacji al. Wojska Polskiego z: ul. Powstańców Śląskich, ul. Okrzei (zjazd w ulicę z DK-91), ul. Rakowską (wyjazd na DK-91 kierunek Warszawa i wjazd z DK-91 od strony Katowic). Ostatnie odstępstwa umożliwiające budowę kolejnych połączeń z DK-91 to decyzje procedowane przez niezależne od służb miejskich gremia ministerialne w ostatnim czasie. Chodzi o skrzyżowanie z ul. Sieroszewskiego (zjazd i wyjazd na DK-91) i zjazd z al. Wojska Polskiego w ul. Rakowską (jadąc w kierunku „Katowice”). Wprowadzenie tych ostatnich korekt w życie, zgodnie z prawem wymaga modyfikacji ZRiD, a to proces czasochłonny. Stąd docelowy kształt dwóch wymienionych rozwiązań powstanie w ramach odrębnego zadania, po zakończeniu inwestycji głównej, która swój finał będzie mieć z końcem roku. Podobnie rzecz ma się z budową nowej kładki bocznej nad torami kolejowymi między ulicami Bardowskiego i Rejtana. Wspomniane elementy, które zostały wyodrębnione i zostaną zrealizowane poza kontraktem głównym w 2024 roku nie będą jednak generować dużych utrudnień i nie mają wpływu na całokształt prac zasadniczych, których finał zbliża się wielkimi krokami.

 Sprawdźcie na mapach poglądowych z grafikami, jak będzie wyglądać docelowa organizacja ruchu na poszczególnych skrzyżowaniach budowanego na nowo odcinka al. Wojska Polskiego z zaznaczeniem wszystkich istotnych kwestii, w tym wymienionych powyżej. Docelowa organizacja ruchu będzie determinować także zasadnicze zmiany w organizacji komunikacji miejskiej na różnych relacjach w obrębie nowej al. Wojska Polskiego. Należy spodziewać się, że służby miejskie odpowiedzialne za te kwestie zaprezentują docelowe rozwiązania z wyprzedzeniem przed ich spodziewanym wprowadzeniem na początku 2024 roku.

Materiały foto dla każdego skrzyżowania pod tekstem.  

Wróć do początku strony