Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń obcych metodą wykopu otwartego w chodnikach, ścieżkach rowerowych

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że od dnia 04.03.2024r. rozpocznie wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń obcych metodą wykopu otwartego w chodnikach, ścieżkach rowerowych (z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych) oraz poboczach.

Zezwolenia na wykonanie robót w nawierzchniach bitumicznych będą udzielane od momentu uruchomienia co najmniej dwóch wytwórni mas w okolicach miasta Częstochowy, które umożliwią dostarczenie materiałów do prawidłowego odtworzenia naruszonych nawierzchni.

Wróć do początku strony