Pozimowe porządki na terenie całej Częstochowy trwają

Nie tylko remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, wymiany dywaników asfaltowych czy równanie dróg gruntowych wraz z ich wzmocnieniami. Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie na terenie całego miasta realizuje równolegle intensywne prace związane z szeroko pojętymi porządkami po zimie w pasie drogowym w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, mostowej i kanalizacyjnej.

Zgodnie z priorytetami utrzymania finalizowane jest pozimowe zamiatanie mechaniczne ulic i chodników. Trwa jednocześnie darniowanie wskazanych do tego lokalizacji, jak i zamiatanie ręczne w miejscach niedostępnych dla maszyn. Pozimowy osad i piach usuwany jest sukcesywnie ze wszystkich dróg rowerowych. Analogicznym pracom poddawane są także obiekty mostowe. Rozpoczęło się także odtwarzanie oznakowania poziomego, ekipy rozpoczęły te prace od centrum i sukcesywnie pojawiać się będą z malowaniem nowego oznakowania w kolejnych dzielnicach. Wiosną odtworzone zostaną wszystkie pasy na przejściach dla pieszych, wymianie lub konserwacji poddana zostanie także cześć instalacji i słupów sygnalizacji świetlnej. Proces ten potrwa przez cały sezon.

Warto także podkreślić, że w ślad za oczyszczaniem ulic, kolejnymi ekipami, które pojawiają się na wielu z nich są brygady wykonujące zlecenia czyszczenia wpustów deszczowych na terenie całego miasta. Od kilku dni trwa to w Śródmieściu i sukcesywnie w kolejnych tygodniach prace dotrą też do innych dzielnic. W drugiej połowie marca rozpoczęło się ponadto wiosenne wykaszanie wylotów kanalizacji deszczowej do rzek, rowów i odbiorników na terenie całego miasta.

Jednocześnie Urząd Miasta zlecił mycie i naprawy wszystkich przystanków oraz wiat autobusowych i tramwajowych, zadanie jest w trakcie realizacji i zakończy się wiosną.

Informacje o pracach, które mogą generować niedogodności pojawiają się na bieżąco na stronie internetowej www.mzd.czest.pl w zakładce „Utrudnienia w ruchu”.

Wróć do początku strony