Podsumowanie zajęcia pasa drogowego w minionej kampanii wyborczej

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w ramach zajęcia pasa drogowego do celów reklamowych w trakcie minionej kampanii wyborczej od wszystkich komitetów, które uzyskały decyzję zezwalającą na instalację swoich materiałów, uzyskano ponad 60 tys. zł z tytułu należnych opłat.

Jednocześnie prowadzone są postępowania administracyjne dotyczące instalacji niezgodnych z zapisami decyzji.W zależności od ich rozstrzygnięć kwota wpływu może się jeszcze zwiększyć. Przypomnijmy, że wszystkie komitety w myśl prawa wyborczego mają 30 dni od dnia wyborów na usunięcie swoich materiałów. Apelujemy jednak o to by z uwagi na kapryśną pogodę zrobić to jak najszybciej. Materiały, które oderwą się od mocowań mogą bowiem stanowić niebezpieczeństwo w ruchu bądź stanowić podstawę do zakwalifikowania tego faktu jako zanieczyszczania pasa drogowego. Przypomnijmy jednocześnie, że sytuacje instalacji materiałów w miejscach do tego nie przeznaczonych, które zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym, były w trakcie kampanii wyborczej zgłaszane bezpośrednio do służb mundurowych umocowanych prawnie do interwencji. Serdecznie dziękujemy każdemu z komitetów za dobrą współpracę w trakcie tegorocznej kampanii wyborczej.

Wróć do początku strony